Hususi idareler (Özel İdareler), büyük kalkınma savaşımızda başarı halkasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyetle hayat ucuzluğunu temin ederek, yerine göre tedbirler bulmalı ve selahiyetlerini tam kullanmalıdır. M.Kemal ATATÜRK

1 KASIM 1937 Meclis Açılış Konuşması

3.7.2014 09:28:50